TuristiInfo.ro - Oferte de cazare Romania 2019. Hoteluri, pensiuni si vile

Termeni si Conditii

Termeni si conditii generale de utilizare a site-ului
Folosirea website-ului :
 
www.Turistiinfo.ro (denumit în continuare „website”) presupune acceptarea în totalitate a Termenilor si Conditiilor expuse mai jos.
 
Termenii si Conditiile de utilizare a website-ului pot fi schimbate în orice moment de catre Administrator, fara notificarea prealabila a Utilizatorilor acestuia. Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestia, dupa cum sunt formulate în prezentul act, atrage obligatia Utilizatorului de a înceta de îndata accesarea website-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a website-ului, a oricarei pagini din acesta, precum si a oricarei componente a acestuia constituie o acceptare în întregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestia.
 
Drepturile asupra continutului website-ului :
 
Continutul si elementele de grafica, întreg continutul în format text si orice alt material ale website inclusiv, dar fara a se limita la acestea, transmis/e sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe website, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de website) apartin PFA Florea Emil-Octavian. Prin derogare de la prevederea precedenta nu apartin PFA Florea Emil-Octavian. acele materiale pentru care pe website s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa.
 
Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care PFA Florea Emil-Octavian. le detine asupra/în legatura cu website-ul, continutul acestuia, orice modul sau componenenta a acestora sau în legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii înteleg si accepta ca în cazul încalcarii a vreuneia din prevederile de mai sus în orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de autorii / proprietarii continutului website-ului.
 
Orice persoana care comunica în orice mod informatii ori materiale catre sau prin intermediul website-ului îsi asuma obligatia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca în legatura cu materialele si informatiile transmise în orice mod catre website, iar persoanele care expediaza în orice mod informatii ori materiale înteleg si accepta ca încalcarea în orice mod a acestei obligatii nu poate angaja în niciun mod raspunderea PFA Florea Emil-Octavian., ci numai raspunderea persoanelor respective.
 
Neangajarea raspunderii
 
PFA Florea Emil-Octavian. depune eforturi pentru ca toate informatiile de pe websit sa fie corecte si oferite la timp. Daca sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, PFA Florea Emil-Octavian nu îsi asuma nicio raspundere cu privire la informatia de pe acest website.
 
Un document disponibil pe website nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
 
PFA Florea Emil-Octavian nu îsi asuma nicio raspundere în cazul în care anumite informatii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, sterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îsi asuma nicio raspundere pentru consecintele care pot aparea datorita întârzierii, pierderii sau inexactitatii informatiilor publicate sau existente pe website. Utilizatorii vor folosi informatiile furnizate în cadrul website-ului pe propria raspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informatiilor furnizate, Utilizatorii accepta ca Administratorul va fi absolvit de orice raspundere. Notiunea de neangajare a raspunderii nu se rasfrânge si asupra obligatiei PFA Florea Emil-Octavian de a respecta legislatia în vigoare si nu poate exclude obligatiile societatii impuse de lege.
 
Întrebari
 
Daca aveti întrebari legate de Termenii si Conditiile de utilizare precum si de Politica de confidentialitate sau doriti sa fiti informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de catre PFA Florea Emil-Octavian si care va privesc direct, va rugam sa ne contactati la contact [at] turistiinfo.ro.